offroadclubliptov@gmail.com - 0908 384 826

Kontakt

 

TELEFON :

 

0908 384 826

MAIL : offroadclubliptov@gmail.com

MESTO :

Liptovský Hrádok 033 01

Garancia ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.

Prehlásenie :

Toto prehlásenie o ochrane citlivých údajov sa vzťahuje na internetový web autodolesa.sk
autodolesa.sk sa zaväzuje k tomu, že sa nebudú žiadne osobné údaje, zverejňovať,
predávať, poskytovať tretej osobe ani nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom na serveri autodolesa.sk bez súhlasu vlastníkov týchto údajov. Taktiež sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka a bez udania dôvodu, jeho osobné údaje vymaže z databázy zákazníkov.
Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva tohoto internetového obchodu na inú osobu či spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za predpokladu dodržania tohoto Prehlásenia.

autodolesa.sk nezhromažduje žiadne citlivé osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch či členstve v politických stran ách. Pre uchovávanie osobných údajov dodržujeme Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

autodolesa.sk zhromažduje niektoré osobné informácie, ktoré sú špecifikované nižšie,
a to predovšetkým pre svoje vlastné potreby a potreby nutné pre uskutočnenie obchodných zmlúv
vzniknutých pri prevádzkovaní internetového obchodu ako aj pre zjednodušenie procesu nákupu.

Aké osobné údaje zhromaždujeme ?
autodolesa.sk zhromažďuje iba nutné údaje k uskutočneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom na servery : www.autodolesa.sk

Sú to nasledujúce údaje :

· Meno a Priezvisko

· Dodacia adresa

· E-mail

· Telefón

TOPlist
|Copyright 2013 | AUTODOLESA | Design by © autodolesa